Ambulante handel

Men spreekt van ambulante handel wanneer producten of diensten aan de consumenten worden verkocht, te koop aangeboden of met het oog op verkoop uitgestald worden, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de kruispuntbank of door een handelaar die niet over een vestiging beschikt. Om ambulante handel te voeren dient men te beschikken over een machtiging tot ambulante handel (leurkaart).

Elke persoon, werkgever of aangestelde die een ambulante handelsactiviteit uitoefent moet over een machtiging (leurkaart) beschikken. Leurkaarten of machtigingen tot het voeren van ambulante handel worden afgeleverd door ondernemingsloketten. U kunt een ondernemingsloket in uw buurt opzoeken via deze link

Kosten

De kostprijs van een leurkaart

  • Machtiging als werkgever: 150 euro
  • Machtiging als aangestelde: 100 euro