Wekelijkse rustdag

Elke onderneming is, krachtens de wet van 22 juni 1960, verplicht een wekelijkse rustdag te kiezen.
Onder rustdag moet een ononderbroken periode van 24 uur worden verstaan die ofwel om 05.00 uur, ofwel om 13.00 uur begint en op hetzelfde uur 's anderendaags eindigt.

Elke onderneming is vrij om zijn wekelijkse rustdag te kiezen. Indien deze rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag hij verschoven worden naar de dag die volgt op deze feestdag. Indien de gekozen dag een andere is dan zondag vanaf 05.00 uur, moet hij bekendgemaakt worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en aangekondigd worden door middel van een aanplakbord met de zegel van de gemeente. 

De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Afwijking van een wekelijkse rustdag

De wet van 22 juni 1960 op de wekelijkse rustdag in ambacht en nering laat toe dat het College van Burgemeester en Schepenen in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten afwijkingen kan toestaan op de verplichte wekelijkse rustdag.
Per jaar mogen niet meer dan 15 afwijkingen toegestaan worden.