Hinder bij werken

Opvolgen van de werken : Bruggestraat - Bruggesteenweg

Bijna twee jaar na aanvang van de riolerings-en wegeniswerken van de Bruggestraat en omgeving, kan gesteld worden dat de werken vlugger vorderen dan oorspronkelijk gepland.

Op de website Aquafin kan u de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik hier om de website te raadplegen.

Tegemoetkomingen

Openbare werken kunen de toegang tot een zaak belemmeren. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Bestaande korte termijn verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen.

Om een tijdelijk cashflow probleem op te vangen, kan de onderneming een nieuw krediet afsluiten bij de bank. Maar overbruggingkrediet is meestal duur. Om zo'n krediet goedkoper te maken, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast. Als de openbare werken minder dan een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 80 % van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de tussenkomst 100 % van de jaarlijkse rentevoet. Op die manier wordt het overbruggingskrediet zo goed als gratis. Voor een nieuw krediet kan de rentetoelage voor een periode van maximaal vijf jaar worden toegekend.

Om de aflossingslast van de bestaande beroepsleningen draaglijker te maken, komt de Vlaamse overheid tussen in de intrest die de onderneming betaalt gedurende de periode van de openbare werken. Voor 80 % of 100 % al naargelang de duurtijd van de werkzaamheden. Daarmee wordt in het bijzonder voor pas gestarte ondernemingen en voor ondernemingen die net grote investeringen hebben gedaan, de aflossingslast aanzienlijk verlicht. Men wil helpen voorkomen dat deze ondernemingen overkop gaan, omdat zij tijdens de openbare werken beter de verplichtingen tegenover hun bank kunnen nakomen.

Naast de rentetoelage bestaan er nog andere curatieve maatregelen voor hinder bij openbare werken:
• op federaal niveau: Inkomenscompensatievergoeding
• en op Vlaams niveau: Waarborg hinder openbare werken

Meer info:

Een hinderattest kan je opgevragen bij de dienst openbare werken, 051 70 84 16 (Kurt Sabbe)

Uiteindelijk bestaan er nog meer wettelijke maatregelen specifiek voor zelfstandigen die hinder ondervinden door openbare werken.

Er zijn zes soorten maatregelen:

  • voorraad uitverkopen – kortingen geven
  • sociale maatregelen
  • fiscale maatregelen
  • inkomenscompensatievergoeding
  • rentetoelage hinder openbare werken
  • waarborgregeling

Voor meer info en hulp omtrent deze tegemoetkomingen verwijzen wij jou naar Unizo en/of jouw sociaal secretariaat.