Openbare werken

Werken Veldstraat

Vanaf 05.11.2018  wordt de riolering in de Veldstraat, t.h.v. kruispunt Veldstraat/Veldstraat, hersteld, met volledige afsluiting van betreffend kruispunt als gevolg.

Ter ontsluiting zijn 2 alternatieve wegen aangelegd:

-Voor huisnrs. 9 tot en met 29 :  doorgang voertuigen via de voet/fietsweg naar  de Waterboordstraat. Opgepast: deze doorgang is verboden voor +3,5ton!

-Voor huisnrs. 6 tot en met 16, en 31 tot en met 37 : doorgang via nieuwe verbinding einde Veldstraat naar de Waterboordstraat (over de akkers). 

In gunstige weersomstandigheden zullen de werken 2 weken in beslag nemen.

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met Kurt Sabbe (technische dienst - 051/70.84.16) of aannemer Verhegge (werfleider Daan Maenhout – 0473/79.19.95).

Kaart van de werken.

06.08.2018: Update riolerings- en wegeniswerken collector Doomkerke: Abeelstraat.

Het laatste traject van bovenstaande werken is ingegaan m.n. de Abeelstraat, van de Smisseweg tot en met het kruispunt met de Schoutskruisestraat. Doorgaand verkeer is er verboden. De wegomlegging is voorzien via de Bruggesteenweg, Wingenesteenweg, Schoutskruisestraat, Grietjensgalgestraat en Galgenstraat. Vooropgestelde einddatum is 28.09.2018.

Na de Abeelstraat is deze fase van collector Doomkerke definitief afgerond!

Vragen of problemen, kan u contact opnemen met:

·Aannemer van dienst, Verhegge Marc bvba (Zedelgem), werfleider Sven De Muynck 0477/70 03 40

·Schepen van openbare werken Marc De Muynck, 0475/86 67 26 (marc.demuynck@ruiselede.be)

·Controleur van de werken Kurt Sabbe 0478/58 61 66 (kurt.sabbe@ruiselede.be).

Verbeteringswerken Schietspoelstraat en Zandvleugestraat.

De verbeteringswerken in de Schietspoelstraat en Zandvleugestraat vangen maandag 18.06.2018 aan. Het gaat om volgende gedeeltes:

- Schietspoelstraat: van huisnummer 13 tot aan de Wantestraat

- Zandvleugestraat: tussen de Zandstraat en Schietspoelstraat.

De toplaag wordt er vernieuwd en de zijbermen worden versterkt met grasdallen. Er geldt een algemeen doorgangsverbod.

Omleiding is voorzien via de Wantestraat, Gallatasstraat en Bruggesteenweg.

Kaart omleiding.

Einde van de werken: 30/09.

Aannemer: wegeniswerken Maes Adiel uit Lichtervelde.

Voor inlichtingen of problemen tijdens de werken kan u contact opnemen met controleur der werken Kurt Sabbe: 0478/58 61 66  (kurt.sabbe@ruiselede.be) of schepen van openbare werken Marc De Muynck 0475/86 67 26 (marc.demuynck@ruiselede.be). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2018: Update riolerings- en wegeniswerken collector Doomkerke: Wingenesteenweg en Abeelstraat.

* Wingenesteenweg: de toplaag is gegoten. Het verkeer wordt er terug toegelaten. Hiermee zijn de werken in de betreffende straat afgerond.

* Abeelstraat: er wordt verder gewerkt van de Kruiswegestraat naar de Smisseweg. Bedoeling is om dit tracé afgewerkt te hebben tot het bouwverlof. Het resterend gedeelte, tot aan de Schoutskruisestraat, staat gepland voor na het zomerbouwverlof, met als einddatum 31.08.2018. In de Abeelstraat geldt een algemeen doorgangsverbod.

Kaart van de werken.

Bij vragen of problemen, kan u contact opnemen met:

·Aannemer van dienst, Verhegge Marc bvba (Zedelgem), werfleider Sven De Muynck 0477/70 03 40

·Schepen van openbare werken Marc De Muynck, 0475/86 67 26 (marc.demuynck@ruiselede.be)

·Controleur van de werken Kurt Sabbe 0478/58 61 66 (kurt.sabbe@ruiselede.be).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.01.2018: Update riolerings- en wegeniswerken collector Doomkerke: Wingenesteenweg en Abeelstraat.

De werken in de Wingenesteenweg, zijn zo goed als afgerond. Naast een aantal verfraaiingswerken, is het nog wachten op het aanbrengen van de toplaag. Gezien de wintermaanden, zal dit niet voor halverwege maart uitgevoerd kunnen worden. De wegomlegging via de Brandstraat blijft gelden. Opgepast: +3,5 ton verkeer moet via Tielt of Beernem!

Sinds 8 januari zijn de rioleringswerken in de Abeelstraat gestart, beginnend met het gedeelte tussen de Bruggesteenweg en de Kruiswegestraat, en zo verder richting Waterwalstraat. Er wordt telkens van kruispunt naar kruispunt gewerkt, waarbij  doorgaand verkeer niet toegelaten is.

De voorziene einddatum  is juli 2018.

Stratenplan met overzicht werken.

Bij vragen of problemen, kan u contact opnemen met:

·Aannemer van dienst, Verhegge Marc bvba (Zedelgem), werfleider Sven De Muynck 0477/70 03 40 (voor Bruggesteenweg, Wingenesteenweg en Klaphullestraat), of Daan Maenhout 0473/79 19 55 (voor Abeelstraat en Vlaagtweg)

·Schepen van openbare werken Marc De Muynck, 0475/86 67 26 (marc.demuynck@ruiselede.be)

·Controleur van de werken Kurt Sabbe 0478/58 61 66 (kurt.sabbe@ruiselede.be).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.11.2017: update riolerings- en wegeniswerken collector Doomkerke fase 2: Bruggesteenweg, Klaphullestraat, Vlaagtweg, Wingenesteenweg en Abeelstraat.

Update verschillende fases:

Fase 1: Klaphullestraat, Vlaagtweg en Bruggesteenweg tot aan Klaphulle: afgerond.

Fase 2: Wingenesteenweg, traject Klaphulle tot Brandstraat: werken zijn zo goed als afgerond. Het aanbrengen van de toplaag zal eind 2017/ begin 2018 uitgevoerd worden. De wegomlegging via de Brandstraat blijft geldig. Opgepast: de Brandstraat blijft gedeeltelijk +3,5ton verbod. Zwaar vervoer moet ofwel via Tielt of  Beernem.

Fase 3: Wingenesteenweg, traject Brandstraat tot grens met Wingene: alle grondwerken zullen uitgevoerd worden voor eind december 2017. De rijbaan wordt niet opgebroken daar er geen rioleringswerken worden uitgevoerd, maar enkel het fietspad tot aan de grens met Wingene wordt doorgetrokken. Voor dit traject is er geen wegomlegging.

Fase 4: Abeelstraat: aanvang op 4 december (indien gunstige weersomstandigheden). Eerste traject is van de Bruggesteenweg tot de Groene Sprietstraat. Einde: bouwverlof 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riolerings- en wegeniswerken Bruggesteenweg, Wingenesteenweg, Abeelstraat, Vlaagtweg en Klaphullestraat.

Op 9 januari 2017 zijn de riolerings- en wegeniswerken collector Doomkerke fase 2 van start gegaan.

In dit project wordt in de Bruggesteenweg (van de Abeelstraat tot de Klaphulle), Wingenesteenweg, Abeelstraat, Klaphullestraat en Vlaagtweg een gescheiden stelsel aangelegd. Er komt een leiding voor het afvalwater en een leiding of gracht voor het hemelwater. Het afvalwater komt nu nog ongezuiverd terecht in de Poekebeek, maar zal na uitvoering van de werken afgevoerd naar en verwerkt worden in het waterzuiveringsstation van Aalter.

De rioolafvoeren van de huizen langsheen het traject dienen dan gescheiden op het nieuwe stelsel aangesloten te worden.

Tijdens deze werken wordt ook de volgende fase van het fietspad tussen Ruiselede en de grens met Wingene verwezenlijkt.

Dit project is een samenwerking tussen Farys, Aquafin, Provincie West-Vlaanderen en gemeente Ruiselede

Wie doet wat? 

Werken ten laste van FARYS                                       Kostprijs: 1.971.000 euro

· De aanleg van een nieuwe vuilwaterleiding en een nieuwe regenwaterleiding in de Abeelstraat, Vlaagtweg en Klaphullestraat. Waar mogelijk worden grachten gebruikt voor de afvoer van het regenwater.

· Aanleg van regenwaterleiding langs de Brugge- en Wingenesteenweg

· Herstel van de wegenis in bestaande toestand

Werken ten laste van Aquafin                                     Kostprijs: 1.297.000 euro

· De aanleg van een nieuwe vuilwaterleiding in de Brugge- en Wingenesteenweg

· Herstel van de wegenis in bestaande toestand

Werken ten laste van gemeente Ruiselede                 Kostprijs: 333.000 euro

· Alle bijkomende kosten voor de verfraaiingswerken langs het volledige tracé van de werken bovenop het herstel in bestaande toestand voor de rioleringswerken dat door FARYS en Aquafin wordt bekostigd.

Werken ten laste van Provincie West-Vlaanderen      Kostprijs: 1.188.000 euro

· De aanleg van fietspaden en grachten in de Brugge- en Wingenesteenweg

Timing & Fasering

De werken starten op 9 januari en zullen in totaal ongeveer 20 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Fase

Plaats – omgeving werken

Opdrachtgever

Timing

1

Riolerings- en wegenwerken Bruggesteenweg, miv Vlaagtweg en Klaphullestraat

FARYS / Aquafin/ Provincie en gemeente

9 januari 2017 tot bouwverlof 2017

2

Riolerings- en wegenwerken Wingenesteenweg van Klaphulle tot Brandstraat

FARYS / Aquafin/ Provincie en gemeente

Bouwverlof 2017 tot eindejaar 2017

3

Riolerings- en wegenwerken Wingenesteenweg van Brandstraat tot Scheidingsstraat

FARYS / Aquafin/ Provincie en gemeente

Januari 2018 tot bouwverlof 2018

4

Abeelstraat

Aquafin + Ruiselede

Paasverlof 2017 tot eindejaar 2017

Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Website 

Op de website van Aquafin www.aquafin.be kan u vanaf de start der werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik rechts ‘werken in uw gemeente’, selecteer links de gemeente waar de werken plaatsvinden en ga naar de detailfiches.


Lijst van contactpersonen

Riolerings- en wegeniswerken

Aannemer THV Verhegge Marc – Adiel Maes

- Abeelstraat en Vlaagtweg: Daan Maenhout

Gsm: 0473 79 19 55

- Bruggesteenweg, Wingenesteenweg en Klaphullestraat: Sven De Muynck Gsm: 0477 70 03 40

Locatie werfkeet: Kruispunt Bruggesteenweg met Wingenesteenweg

Gemeente

- Contactpersoon Dienst Openbare Werken: Kurt Sabbe

Gsm: 0478 58 61 66

- Schepen Openbare Werken: Marc De Muynck

Gsm: 0475 86 67 26

Werken aan nutsleidingen

Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

Eandis

Storingen: tel. 078 35 35 00

Gasreuk:   tel. 0800 65 065

Proximus

Storingen: tel. 0800 22 700 (telefoon)

tel. 0800 22 312 (ADSL)

Telenet

Storingen: tel. 015 66 66 66

FARYS

Storingen: tel. 078 35 35 88

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren