Algemeen captatieverbod: nieuw besluit

In juli werd reeds een captatieverbod afgevaardigd. Dit verbod wordt vanaf 4 september vervangen door een nieuw politiebesluit.

Het is verboden water te capteren uit:
- de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde in West-Vlaanderen
- alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen behalve voor de Mandel, de Gaverbeek, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Captatie
Klik om te vergroten

Terug naar alle nieuws