Aanpassing openingsuren gemeentehuis en Sociaal Huis vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2019 worden de openingsuren van de diensten van het gemeente- en OCMW-bestuur aangepast.

Wat verandert er?

 • Enkele jaren geleden sloten we op maandagnamiddag al de deuren. Daar komt nu ook de vrijdagnamiddag bij. Vanaf 1 juni zullen het gemeentehuis en Sociaal Huis dus 2 namiddagen gesloten zijn. Tijdens die namiddagen blijven we telefonisch bereikbaar voor het beantwoorden van dringende vragen en kan u ons contacteren via mail. 
 • Vanaf 1 juni 2019 zal de Dienst Bevolking op donderdagavond en zaterdagvoormiddag vroeger geopend zijn.

Openingsuren vanaf 1 juni 2019:

Gemeentehuis en Sociaal Huis:

 • Maandag: 8u30-12u / telefonisch bereikbaar tussen 13u en 16u
 • Dinsdag t.e.m. donderdag: 8u30-12u en 13u-16u
 • Vrijdag: 8u30-12u / telefonisch bereikbaar tussen 13u en 15u

Extra openingsuren Dienst Bevolking:

 • Elke donderdag: 17u30-20u30
 • Elke eerste zaterdag van de maand: 9u-12u

Sportdienst:

 • Maandag: 8u30-12u en 13u-18u
 • Dinsdag: 8u30-12u / de sportfunctionaris verzorgt mede de sportlessen voor de lagere scholen in de namiddag
 • Woensdag: 8u30-12u en 13u-16u
 • Donderdag: 8u30-12u / de sportfunctionaris verzorgt mede de sportlessen voor de lagere scholen in de namiddag
 • Vrijdag: 8u30-12u / telefonisch bereikbaar tussen 13u en 15u

Waarom veranderen?

Een gesloten gemeentehuis betekent niet dat het personeel niet aanwezig zal zijn. Maar de complexiteit van taken en dossiers is toegenomen, net zoals de nood aan vorming en aan overlegmomenten. De extra sluitingsmomenten geven het personeel de ruimte om hun werk op degelijke manier te organiseren zodat de dossiers goed behandeld kunnen worden én de burgers tijdens de open momenten volwaardig kunnen worden ontvangen.

De keuze om op maandag -en vrijdagnamiddag te sluiten (en niet op een ander moment) is gebaseerd op een steekproef die vorig jaar werd gehouden. Hieruit bleek dat onze diensten op vrijdagnamiddag zeer weinig bezoekers ontvingen of telefonische oproepen dienden te beantwoorden. Navraag bij de ons omliggende gemeente- en OCMW-besturen leerde ons dat het werken met gesloten deuren op bepaalde namiddagen daar eveneens ingeburgerd is.

Daarnaast werden de openingsuren van de Dienst Bevolking op donderdagavond en zaterdagvoormiddag licht uitgebreid. Deze dienst zal stap voor stap (en vooral vanaf september) ook meer onthaaltaken op zich nemen. U kan er dan documenten afgeven of afhalen (na afspraak met de betrokken dienst), sleutels afhalen van door u gereserveerde zalen, zalen reserveren, …

Tenslotte wil het gemeente- en OCMW-bestuur de komende jaren verder inzetten op digitalisering. Daarbij is het de bedoeling dat u de producten en diensten van het gemeentehuis en Sociaal Huis 24/24u van thuis zal kunnen aanvragen en verkrijgen. Hierover zal later meer gecommuniceerd worden.

Mogen we hierbij ook even aandacht vragen voor ons digitaal loket? Hoewel het huidige digitale loket op www.ruiselede.be momenteel vrij beperkt is, kan u er toch een aantal attesten (specifiek bevolking/burgerlijke stand) online aanvragen. Hiervoor heeft u uw identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Vindt u het document niet dat u zoekt (bijv. een bewijs van goed gedrag en zeden, geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte, ...)? Informeer dan bij de Dienst Bevolking (bevolking@ruiselede.be) of we u het document per mail kunnen bezorgen.

Hulp?

De diensten in het gemeentehuis/Sociaal Huis zijn:

 • steeds te bezoeken en telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren. Wenst u zeker een medewerker te spreken: neem dan best eerst op voorhand telefonisch contact op om een afspraak te maken.
  • Algemeen nummer gemeentehuis: 051 68 80 63
  • Algemeen nummer OCMW: 051 68 94 84
 • steeds bijkomend telefonisch te bereiken op maandag- en vrijdagnamiddag.
 • steeds te bereiken via e-mail
 • steeds toegankelijk via www.ruiselede.be 

U kan de contactgegevens van onze diensten steeds nalezen op de achterflap van het gemeentelijk infoblad of via de website. Ook op onze Facebookpagina leest u meer over onze werking.

Terug naar alle nieuws