Zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

In toepassing van artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 maakt de Algemeen Directeur hierbij bekend wat de zetelverdeling in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van het OCMW Ruiselede is. Het aantal leden van het BCSD dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beschikt.

Het BCSD bestaat in de gemeente Ruiselede vanaf 1 januari 2019 uit 6 leden, de Voorzitter niet meegerekend en kent navolgende verdeling:

RKD: 3 zetels

Respect: 3 zetels

Meer informatie over de zetelverdeling en de procedure voor de verkiezing van de leden van het BCSD is te vinden in artikel 91, 92 en 93 van het Decreet Lokaal Bestuur en op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 13 december 2018.

Terug naar alle nieuws