Online toepassing noodplanning verenigingen

Bij het organiseren van een evenement is het van groot belang dat het gemeentebestuur en de hulpdiensten op de hoogte zijn van een aantal aspecten om een risicoanalyse te kunnen uitvoeren om snel en gepast in te grijpen in geval van een incident.

De intergemeentelijke nood- en interventieambtenaar stelde op 24 november een nieuwe online toepassing (RIHO SEAS) voor het melden van evenementen aan de verenigingen voor. Deze toepassing vervangt het huidige Mini- en Maxi-formulier voor evenementen.

Informatiebundel (pdf, 2.4 MB)

Terug naar alle nieuws