Register onbebouwde percelen

De opmaak van het Register Onbebouwde Percelen is een verantwoordelijkheid van de Dienst Stedenbouw.

Voor vragen over de belasting die aan het register gekoppeld is, kan u terecht bij  de Financiële dienst - Rekendienst - Gemeentebelastingen

financien@ruiselede.be

Voor klachten of vragen omtrent gemeentebelastingen: gemeentebelastingen@ruiselede.be