Geboorte - erkenning

Erkenning  - WIJZIGING VANAF 1/4/2018

Ieder die een kind wil erkennen (vóór de geboorte, bij de geboorte of op latere datum) moet aangifte doen bij de dienst Burgerzaken onder voorlegging van de wettelijke bepaalde documenten :

Voor Belgen :

- geboorteakte van beide ouders !

- bewijs van identiteit van beide ouders

- bij erkenning voor de geboorte : attest van zwangerschap afgeleverd door gynaecoloog of arts

Voor Vreemdelingen :

- geboorteakte van beide ouders

- bewijs van identiteit van beide ouders

- bewijs ongehuwde staat van beide ouders

- bij erkenning voor de geboorte : attest van zwangerschap afgeleverd door gynaecoloog of arts

Alle vreemde documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisaties en beëdigde vertalingen.

Gelieve steeds contact op te nemen met de dienst Burgerzaken (051/708406 of 051/708407) vooraleer u langskomt.

Terug naar alle nieuws