Wat te doen met snoeihout?

Afval, waaronder ook snoeihout en plantenresten, verbranden in open lucht is verboden.

Wat zegt de wet? 

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht in voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet in hoofdstuk 6.11 van TitelII van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen. Alleen in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:

- het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur (een kampvuur) en het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Zo’n activiteiten mogen pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteiten op meer dan 100 meter van bewoning plaatsheeft;

- het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel;

- het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatshebben met schriftelijke toestemming van de toezichthouder

- het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990;

- het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheersmaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel. Die activiteit mag pas plaatshebben als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en die activiteit als uitzonderlijke beheersmaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheersplan;

- de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is. In al deze omstandigheden moet (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen)  in overeenstemming me het Veldwetboek en het Bosdecreet een afstand gerespecteerd worden van honderd meter tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen.

Wat zijn de alternatieven? 

Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.

Enkele tips om afval te voorkomen: 

  • Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren. Het betekent ook minder onderhoud;
  • Veel tuinafval kan je zelf composteren;
  • Snoeihout en ook je kerstboom kun je hakselen. De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo vermijd je ook onkruid;
  • Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit. Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!

Meer info:

  • IVIO
  • Lodewijk de Raetlaan 12 - 8870 Izegem - Tel. 051/31.17.96 - Fax 051/31.67.39 - E-mail: info@ivio.be
  • Openingsuren kantoren: Maandag tot vrijdag van 08:30 12:00 en van 13:30 tot 18:00
  • www.ivio.be
Terug naar alle nieuws