Definitieve afsluiting kruispunt Bundingstraat/N37

Het kruispunt Bundingstraat / N37 wordt nu ook richting centrum definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  Momenteel zijn reeds de verkeersborden op de N37 aangepast (verbod om af te slaan voor alle voertuigen ipv enkel voor +3,5ton). Binnen een tijdspanne van 2 weken zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de Bundingstraat plooibakens plaatsen om de doorgang te belemmeren.

Deze afsluiting kadert in de visie van het AWV, om rechtstreekse toegangen op een gewestweg te vermijden. Daaruit volgt dat, door de aanleg van het nieuwe kruispunt N37/ ambachtelijke zone, de toegang met de Bundingstraat dient afgesloten te worden.

Fietsers mogen uiteraard wel nog gebruik maken van het kruispunt.

Terug naar alle nieuws