Nieuws

Update verkiezingen - eenrichtingsverkeer Tramweg

23 mei 2019

In België is er een opkomstplicht. Dat betekent dat iedereen die stemgerechtigd is en ouder dan 18 jaar, zich naar een stembureau moet begeven. De opkomstplicht niet nakomen is een overtreding van de wet en kan bestraft worden met een boete. Vergeet uw identiteitskaart en oproepingskaart niet me...

Lees meer

Nieuw: online inschrijvingen Academie voor Muziek, Woord en Dans

23 mei 2019

Dit jaar werkt de Academie (o.a. filiaal in Ruiselede) voor het eerst via online inschrijvingen. Zowel voor nieuwe leerlingen als voor leerlingen die opnieuw willen inschrijven, wordt de inschrijvingsperiode in de loop van juni opengesteld. Ter voorbereiding kan je alvast je account aanmaken vi...

Lees meer

Digitale documenten Bevolking/Burgerlijke Stand

22 mei 2019

Hoewel het huidige digitale loket op www.ruiselede.be (knop Melding/aanvraag op de homepagina) vrij beperkt is (we werken aan een nieuwe website en digiloket) kan je er toch een aantal attesten online aanvragen. Hiervoor heb je je identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Vind je het document ni...

Lees meer

Folder Speelplein Maboe 2019

17 mei 2019

Komende zomer organiseert gemeentebestuur Ruiselede terug speelpleinwerking. In de folder kan u alle info vinden: klik HIER. Het inschrijvingsformulier kan u hier vinden: klik HIER.

Lees meer

Sluitingsdagen

16 mei 2019

Ook het gemeente- en OCMW-personeel gaat tijdens de zomermaanden met verlof. We raden u tijdens de maanden juli en augustus daarom aan om - voordat u naar het gemeentehuis, het Sociaal Huis of de sporthal komt – telefonisch na te gaan of de persoon die u wil spreken die dag aanwezig is. Zo kunne...

Lees meer

Burgerbevraging: 'Geen nieuws op de gemeente?'

6 mei 2019

Het gemeente- en OCMW-bestuur van Ruiselede houdt graag de vinger aan de pols. Bestuur en diensten vernemen graag jouw suggesties om van Ruiselede een betere gemeente te maken. Laat je stem daarom horen en help ons bij de planning van het toekomstige gemeentelijke beleid. Vul één van de enquêtes...

Lees meer

Info verkiezingen

3 mei 2019

De oproepingsbrieven werden verstuurd op 11/4/2019.  Heeft u nog GEEN oproepingsbrief ontvangen, neem dan snel contact op met de Dienst Burgerzaken zodat er een duplicaat kan opgemaakt worden. De dienst is iedere werkdag open van 8u tot 12u en van 13u tot 16u (gesloten op maandag- en vrijdagnami...

Lees meer

Wordt moni op speelpleinwerking Maboe

25 april 2019

Heb jij zin om gedurende de zomer enkele weken deel uit te maken van ons monitorenteam en kinderen een leuke vakantie te bezorgen? We zoeken enkele nieuwe moni’s om ons team uit te breiden. Je bent 15 jaar of ouder.  Je houdt ervan om kinderen een leuke, speelse dag te bezorgen.  Je maakt graag...

Lees meer

Aanpassing openingsuren Dienst Bevolking

10 april 2019

Vanaf vrijdag 19 april zal de Dienst Bevolking niet langer geopend zijn op vrijdagnamiddag tussen 13u en 16u.  Dit sluitingsmoment laat deze dienst toe om de taken die achter de schermen dienen te gebeuren (vb. verwerken van uw aanvragen, organisatie verkiezingen, planning begraafplaats, opleidi...

Lees meer

Zitdagen personenbelasting

21 maart 2019

Zitdagen voor het invullen van uw aangifte in de personenbelasting / Aanslagjaar 2019-Inkomsten 2018 · Data: Vrijdag 14, 21 en 28 juni 2019 · Tijdstip: 9u tot 12u en 13u tot 16u (op vrijdag 28 juni slechts tot 14u30) · Locatie: Schepenzaal gemeentehuis, Markt 1, 8755 Ruiselede · Wie: Loontrekke...

Lees meer

De Lijn, buslijn 15: wijzigingen vanaf 1 februari.

30 januari 2019

Extra rit 's morgens Vanaf 1 februari wordt er op schooldagen een extra rit ingezet op lijn 15 Gent - Drongen - Nevele - Tielt. De extra rit zal om 7:30 uur vertrekken aan Lotenhulle Guldensporenplein en om 7:59 uur aankomen aan Tielt station perron 3. Wijziging vertrekuur 's avonds De rit op li...

Lees meer

Ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025

20 december 2018

Waterbeleidsnota 2020-2025 De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Deel Visie Tegen 22/12/2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toek...

Lees meer

Zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

13 december 2018

In toepassing van artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 maakt de Algemeen Directeur hierbij bekend wat de zetelverdeling in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van het OCMW Ruiselede is. Het aantal leden van het BCSD dat wordt toegewezen aan de verschillen...

Lees meer

Verkiezingen 2019

5 december 2018

Op zondag 26 mei 2019 trekken alle meerderjarige Belgen naar de stembus voor de verkiezingen voor het Europees , Federaal  en de regionale parlementen.  Meer info op www.verkiezingen.fgov.be Voor de EU-onderdanen is er meer info te vinden op : www.europeanelections.belgium.be Wenst u zich vrij...

Lees meer

Online toepassing noodplanning verenigingen

26 november 2018

Bij het organiseren van een evenement is het van groot belang dat het gemeentebestuur en de hulpdiensten op de hoogte zijn van een aantal aspecten om een risicoanalyse te kunnen uitvoeren om snel en gepast in te grijpen in geval van een incident. De intergemeentelijke nood- en interventieambtena...

Lees meer

Wat te doen met snoeihout?

6 november 2018

Afval, waaronder ook snoeihout en plantenresten, verbranden in open lucht is verboden. Wat zegt de wet?  De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht in voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, ...

Lees meer

Sluipverkeer Brandstraat

26 oktober 2018

Sinds 15 oktober zijn er wegeniswerken gestart op grondgebied Wingene, en dit ter hoogte van ‘Wildenburg’. Daardoor is de verbinding Beernem – Wingene onderbroken. De wegomlegging is voorzien via de Torenweg, Bruggesteenweg , Wingenesteenweg en Ruiseledesteenweg. Jammer genoeg wordt vastgesteld ...

Lees meer

Erfgoedapp bevrijding

29 augustus 2018

In Ruiselede is Polen nooit veraf. De gemeente onderhoudt sinds 2003 een verbroederingsband met de Poolse stad Krasnik en ontvangt dit jaar opnieuw een Poolse groep jongeren in het kader van het jongerenuitwisselingsproject dat in 2002 opgestart werd tussen beide gemeenten. Daarnaast wordt ook d...

Lees meer

Nieuw: toeristische kaart

9 juli 2018

In dit toeristische hoogseizoen stellen we trots onze nieuwe storymap voor: de toeristische kaart. Op deze digitale toepassing werd voor u alle toeristisch interessante informatie gebundeld. Op een duidelijke kaart ontdekt u de fiets- en wandelknooppunten in Ruiselede en ruime omgeving, de aanwe...

Lees meer

Geboorte - erkenning

27 maart 2018

Erkenning  - WIJZIGING VANAF 1/4/2018 Ieder die een kind wil erkennen (vóór de geboorte, bij de geboorte of op latere datum) moet aangifte doen bij de dienst Burgerzaken onder voorlegging van de wettelijke bepaalde documenten : Voor Belgen : - geboorteakte van beide ouders ! - bewijs van identit...

Lees meer

Opgelet voor phishing!

21 maart 2018

De Politie meldt ons dat enkele Ruiseledenaren het slachtoffer werden van phishing (internetfraude). Phishing en vishing Phishing is een vorm van internetfraude. Het slachtoffer wordt via een e-mailbericht naar een valse website gelokt die sterk lijkt op de site van een bank of een commerciële s...

Lees meer

Kerkenbeleidsplan

29 januari 2018

Om in de toekomst nog subsidies te kunnen ontvangen van de Vlaamse Overheid om de Ruiseleedse beschermde kerken te valoriseren en bewaren, diende het gemeentebestuur een Kerkenbeleidsplan op te stellen. Dit plan werd goedgekeurd, waardoor we diverse subsidiedossiers konden indienen om de Onze-Li...

Lees meer

Storing dienstverlening De Lijn in Doomkerke

25 januari 2018

De Lijn West-Vlaanderen meldt ons dat het busverkeer (Lijn 21) verstoord is in de Brandstraat in Doomkerke omwille van wegenwerken in de Wingenesteenweg. De haltes Doomkerke Kerk en Doomkerke Haantje worden momenteel niet bediend. Het Belbusverkeer ondervindt geen problemen. Hou de website van d...

Lees meer

DOVEN OPENBARE VERLICHTING IN KADER VAN HET REGIOMASTERPLAN.

20 oktober 2017

Op 23.12.2015 keurde de gemeenteraad de beleidslijnen van het regiomasterplan openbare verlichting goed. Doel hiervan is om bewust om te gaan met openbare verlichting, en dit uit economisch en ecologisch standpunt. Een belangrijk punt hierbij is het doven van de openbare verlichting. Dit zorgt n...

Lees meer

Vrijwillige chauffeurs gezocht voor de OCMW bus.

10 oktober 2017

Het OCMW is op zoek naar enthousiaste vrijwillige chauffeurs die deel willen uitmaken van onze Minder Mobielen Centrale (MMC). De MMC is een vervoerdienst van het OCMW voor mensen die verplaatsingsproblemen hebben. De Minder Mobielen Centrale - momenteel een team van 17 vrijwilligers - werd rece...

Lees meer

DooRlopende straat.

4 augustus 2017

U heeft het waarschijnlijk reeds opgemerkt in onze gemeente: het bord doodlopende straat dat aangevuld is met het symbool van voetganger en/of fietser. Daar dergelijke straat niet altijd doodlopend voor voetgangers of fietsers is, werd het nieuw verkeersbord ‘dooRlopende straat’ ingevoerd. Zo is...

Lees meer

Geoloket

23 mei 2017

Op zoek naar informatie over wat ruimtelijk mogelijk is met je woning, perceel of eigendom? Vanaf nu biedt Ruiselede dit ook aan via een online geoloket. Op een interactieve kaart van de gemeente kan je een perceel aanklikken en daarbij krijg je alle stedenbouwkundige plannen en verordeningen di...

Lees meer

Storymap 'Kennismaking'

2 mei 2017

Om nieuwe inwoners of geïnteresseerde bezoekers wijs te maken in het aanbod van allerlei diensten en organisaties in onze gemeente, werkte de cultuurdienst de storymap 'Kennismaking met Ruiselede' uit. Hierin vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de gemeentelijke dienstverlening, maar ook ov...

Lees meer