Gemeentelijke noodplanning

Het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannnen definieert de rol en de verantwoordelijkheden van de gemeenten en provincies ivm noodplanning. Zo is elke gemeente en provincie belast met:

installeren veiligheidscel, aanduiden van een ambtenaar noodplanning, identificeren en analyseren van de risico’s op het grondgebied, uitwerken van nood-en  interventieplannen (algemeen en bijzonder), organiseren van oefeningen, evalueren van oefeningen en reële noodsituaties, het informeren van de bevolking.

Gemeentelijke veiligheidscel

Naam

Functie

Greet De Roo

Burgemeester - Voorzitter

Algemeen Directeur Florian Van de Sompel

Ambtenaar noodplanning

Johan Lemey

Brandweer cdt. - vertegenwoordiger D1

Erik De Backere

Korpsarts - vertegewoordiger D2

Johan Lambrecht

vertegenwoordiger D2

Lauris Blanchaert

politiecommissaris - vertegenwoordiger D3

hoofdinspecteur wijk Ruiselede - vertegenwoordiger D3

Johan Boydens

Maj. civiele bescherming - vertegenwoordiger D4

Jolene Van de Velde

informatieambtenaar - vertegenwoordiger D5

Barbara Bourdeau

Adviseur NIP PZ RIHO

Meldingsfiche evenementen

Bij het organiseren van een evenement is het van groot belang dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van een aantal zaken om gepast en snel te kunnen ingrijpen in geval van een incident.

Daarom werd het ‘meldingsformulier evenementen’ ontwikkeld.

Organiseer je een tijdelijk voor het publiek toegankelijk evenement waar meer dan 100 personen op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn, dan dien je als organisator een meldingsformulier in te vullen. Dit geldt niet voor private feestjes (bvb communie, verjaardag,…). Sinds november 2018 werd hiertoe een digitale toepassing (RIHO SEAS) ontwikkeld. Meer hulp bij het invullen (pdf, 2.4 MB).

Aan de hand van de ingevulde gegevens evalueren de dienst Noodplanning en de hulpdiensten (brandweer en dienst 100, politie, ziekenhuizen) alle aangekondigde evenementen op risico’s. Als de hulpdiensten en de dienst Noodplanning beslissen dat een risico verbonden is aan het evenement, wordt een noodplanningszone opgesteld. Dit zijn afspraken tussen alle veiligheidsdiensten over de manier van optreden bij een grootschalig incident.

Bij de meldingstoepassing hoort de bundel ‘Richtlijnen voor organisatoren (msword, 184.3 kB)' met tal van interessante tips en richtlijnen om een evenement veilig te laten verlopen.  Hier vind je ook een duidelijk overzicht van aandachtspunten voor de 'briefing (msword, 42.0 kB)' die meestal voor een evenement gehouden wordt.

Twijfel je over het invullen van het formulier of kan je meer hulp gebruiken, neem dan contact met ons op.

Secretariaat

Markt 1
8755 Ruiselede
secretariaat@ruiselede.be
051/70-84-12
051/68-79-33
Bekijk openingsuren