Parkeerkaart gehandicapten

Voor wie?

- de personen getroffen door en blijvende invaliditeit van minstens 80 % ;

- de personen wiens gezondheidstoestand tot een blijvende zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt in het kader van de wetgeving tegemoetkomingen aan personen met een handicap ;

- de personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50 % bedraagt ;

- de personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn ;

- de burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50 % invaliditeit.

Al deze handicaps moeten bewezen worden door een attest van een gerechterlijke of administratieve overheid waaruit blijkt dat de aanvrager tot één van deze categorieën behoort.

Wie niet over dergelijk attest beschikt, dient door zijn  behandelend geneesheer een formulier 3 + 4 te laten invullen ; er volgt steeds een medisch onderzoek door de controle-arts van de FOD Sociale Zekerheid.

Zoals u weet is de parkeerkaart strikt persoonlijk.  In geval van overliljden van de kaarthouder moet deze kaart binnen de 30 dagen na overlijden terugbezorgd worden aan het gemeentebestuur, die deze kaart dan opstuurt naar de desbetreffende dienst.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kan u terecht bij de Sociale dienst.

De dienst voor tegemoetkomingen voor gehandicapten houdt elke 2e woensdag  van de maand van 10u tot 12u zitdag in het Sociaal Huis (Kasteelstraat 1a).  

Sociale Zaken

Markt 1
8755 Ruiselede
socialedienst@ruiselede.be
051/70-84-08
051/68-79-33
Bekijk openingsuren