Pensioen - vervroegd pensioen

VERVROEGDE PENSIOENAANVRAGEN RUSTPENSIOEN M/V

De personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en die hun rustpensioen VERVROEGD aanvragen, met andere woorden voor de leeftijd van 65 jaar. Personen die aan de leeftijd van 65 jaar op pensioen gaan dienen geen stappen te ondernemen, dit gebeurt automatisch.

Voor meer info kan u terecht bij de Sociale Dienst, waar u ook uw aanvraag kan indienen.U kan ook eventueel uw aanvraag doen in het gewestelijk kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen te Brugge. De aanvraag mag worden ingediend 1 jaar voordat u op vervroegd pensioen wenst te gaan.

Wilt u weten hoe uw toekomstig pensioen eruit zal zien?

Raadpleeg hier uw pensioendossier online : www.mypension.be

Telefoonnummer 1765

Regelgeving

Werknemers :
RVP
Zuidertoren
1060 Brussel http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/retirement/paginas/default.aspx

Zelfstandigen :
RSVZ
Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
www.rsvz-inasti.fgov.be

Sociale Zaken

Markt 1
8755 Ruiselede
socialedienst@ruiselede.be
051/70-84-08
051/68-79-33
Bekijk openingsuren