Senioren

Het OCMW biedt heel wat producten en een ruime dienstverlening aan die gericht is op het welzijn van senioren. Ook bij het gemeentebestuur kan u terecht voor initiatieven die de belangen van senioren behartigen.

De huisbezoeken aan de Ruiseleedse 80-plussers worden sinds jaren gerealiseerd door een 50-tal vrijwilligers: losse medewerkers en bestuursleden van OKRA en Samana (voorheen Ziekenzorg). De doelstelling van de bezoeken aan de jarige 80-plussers is het bieden van een inkijk op de dienstverlening van de sociale dienst van het gemeentebestuur en het Sociaal Huis. Daarnaast vormen de bezoeken voor de senioren ook een moment om de nodige signalen door te geven inzake bijstand, verzorging of vereenzaming. De jarigen ontvangen tijdens dergelijk bezoek een infofiche met nuttige telefoonnummers, een flesje wijn en info over de aankomende activiteiten in het Lokaal Dienstencentrum “Den Tap”, Aalterstraat 10 te Ruiselede.

Naar aanleiding van hun verjaardag, worden zij ook een traktaat aangeboden door het gemeentebestuur in Den Tap op de eerste vrijdag van de maand volgend op hun verjaardag. Dit initiatief heeft als betrachting de gemeenschapsvorming te stimuleren en de kennismaking van hoogbejaarden met de activiteiten van het Lokaal Dienstencentrum “Den Tap” te bevorderen.

  • Interessante telefoonnummers:

Aanvraag parkeerkaart............................................................................................. 051 68 94 84

Administratieve hulp................................................................................................ 051 68 94 84

Assistentiewoningen serviceflatgebouw................................................................ 051 68 92 09

Bibliotheek aan huis, grootletterboeken en luisterboeken................................. 051 68 81 25

Boodschappendienst................................................................................................ 051 68 94 84

Busvervoer dagcentrum “Den Tap”........................................................................ 051 77 89 60

Dagzorgcentrum “Den Tap”..................................................................................... 051 77 89 60

De Lijn – Belbuscentrale........................................................................................... 059 56 52 56

Duo-fiets huur........................................................................................................... 051 70 84 23

Financiële steun........................................................................................................ 051 68 94 84

Gemeentelijke ouderenadviesraad......................................................................... 051 70 84 08

Klusjesdienst............................................................................................................. 051 70 84 23

Lokaal dienstencentrum “Den Tap”........................................................................ 0484 41 59 53

Maaltijden aan huis.................................................................................................. 051 68 94 84

Minder mobielen centrale (mini-bus / vrijdagmarkt).......................................... 051 70 84 23

Oppashulp................................................................................................................. 051 40 04 43

Pensioenaanvraag en / of Inkomensgarantie voor ouderen............................... 051 70 84 08

Personenalarmsystemen Mutualiteit of OCMW.................................................. 051 68 94 84

Poetsdienst OCMW.................................................................................................. 051 68 94 84

Poetsdienst P.W.A. Ruiselede.................................................................................. 051 70 84 29

Sociale dienst – Gemeentebestuur......................................................................... 051 70 84 08

Sociale dienst – OCMW............................................................................................ 051 68 94 84

Tegemoetkoming “Hulp aan bejaarden”................................................................ 051 68 94 84

Warme maaltijden – “Den Tap”.............................................................................. 051 77 89 60

Woonwinkel.............................................................................................................. 051 70 84 24

Woonzorgcentrum Sint-Jozef Ruiselede................................................................ 051 68 92 09

Gemeentebestuur Ruiselede – Markt 1 – 8755 Ruiselede.................................. 051 70 84 08

OCMW (sociaal huis) – Kasteelstraat 1 A – 8755 Ruiselede................................ 051 68 94 84

  • Stertelefonisten

Bij het gemeentebestuur en Curando zijn ook vrijwillige 'telefoonsterren' actief. Zij telefoneren vanuit het Lokaal Dienstencentrum “Den Tap” en bellen mensen op in het kader van sociaal dienstbetoon, veiligheid en doorbreking van isolement. Bij deze dan ook een oproep: Kent u personen - een buur, een kennis, een familielid, een (groot)ouder, … - waarvan u overtuigd bent dat zij of hij verheugd zou zijn met een regelmatige telefoonoproep? Geef ons dan een seintje! U hebt een belangrijke signaalfunctie.

Sociale Zaken

Markt 1
8755 Ruiselede
socialedienst@ruiselede.be
051/70-84-08
051/68-79-33
Bekijk openingsuren