Woonwinkel

Elke vrijdag in het Sociaal Huis / OCMW (Kasteelstraat 1A) van 8u30 tot 11u30.

Woonwinkel

De Vlaamse Wooncode kent aan de gemeente een centrale rol toe in het uitstippelen van een woonbeleid in de gemeente en het nemen van concrete maatregelen ter ondersteuning van dit beleid in de gemeente. Veelal wordt echter vastgesteld dat gemeenten onvoldoende slagkracht hebben om dit waar te maken en dat het uitbouwen van een volwaardig woonbeleid en een woondienst méér slaagkansen krijgt wanneer dit intergemeentelijk wordt opgezet. In dit kader werd in mei 2008, met steun van het Vlaams Gewest, een intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen Regio Tielt" opgestart tussen de gemeenten Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

U kunt er terecht voor :

Sociaal Advies:

· Premie-advies (renovatie van woningen of nieuwbouw)

· Algemeen advies over huurwetgeving (zowel voor huurders als voor eigenaars)

· Belastingvermindering, premies, subsidies inzake huisvesting

· Algemeen advies over sociale leningen voor aankoop van een woning en/of renovatiewerken

· Informatie met betrekking tot energiebesparende investeringen

· Informatie over de huursubsidie en te huur staande woningen

· Inschrijving voor sociale woningen regio Tielt & het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor

· Begeleiding bij woongerelateerde vragen (huur, koop of andere woonaangelegenheden)

Meer info:

  • Nathalie David  051/42.81.81
  • Joline Snauwaert  051/42.81.85

Technisch Advies:

· technische dienstverlening op het vlak van wonen

· advies bij opknappen en renoveren van een woning

· advies over isoleren, duurzame verwarmingssystemen, groene energie,…

· tips energiezuinig wonen

· advies over zelfstandig en aangepast wonen

· Onderzoek naar de kwaliteit van woningen (leegstand, vooronderzoek, ongeschiktheids- onbewoonbaarverklaring)

Meer info:

  • Youri Samyn 051/42.81.88

Coördinator:

  • Jürgen Vierstraete 051/42.81.87

WEBSITE:  http://www.wonen-regio-tielt.be 

Email:  woonwinkel@tielt.be 

Zitdagen woonwinkel

Elke (toekomstige) inwoner van ons werkingsgebied heeft de vrije keuze uit de volgende mogelijkheden:

Meulebeke

Pittem

Dentergem

Dinsdag van 8u15-12u
Gemeentehuis, Markt 1, 8760 Meulebeke

Dinsdag van 13u30-17u
Gemeentehuis, Markt 1, 8740 Pittem

Woensdag 8u15-12u
Gemeentehuis, Kerkstraat 1, 8720 Dentergem

Wingene

Tielt

Ruiselede

Woensdag 13u-17u
Gemeentehuis, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene

Donderdag 9u-12u en 14u-18u
Stadhuis, Markt 13, 8700 Tielt

Vrijdag 8u30-11u30
OCMW Sociaal Huis, Kasteelstraat 1A, 8755 Ruiselede

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren