Boodschappendienst

Personen die niet mobiel zijn en zich dus niet kunnen verplaatsen naar de winkel of geen beroep kunnen doen op personen rondom zich om boodschappen te doen. Een vrijwillige chauffeur brengt u naar een winkel, zodat u uw boodschappen kunt doen. Indien u niet in staat bent om zelf uw boodschappen te doen, geeft u een gedetailleerd boodschappenlijstje en voldoende geld mee aan de vrijwillige chauffeur. U zal hiervoor een document moeten ondertekenen hoeveel u aan de boodschapper meegegeven heeft.

U belt 2 dagen voordien naar het Sociaal Huis voor een aanvraag. U wordt verwittigd wanneer de boodschapper u of uw boodschappenlijstje komt ophalen.

Bijdrage?

€10 lidgeld per persoon per jaar. Als u lid bent van de MMC, kan u ook gebruik maken van de boodschappendienst, zonder extra lidgeld te moeten betalen.

€0,30 per kilometer, rechtstreeks te betalen aan de chauffeur met een minimum van € 2.

Wachtvergoeding van €1,25 per half uur wachttijd. Deze vergoeding moet betaald worden gedurende de tijd dat de boodschapper effectief IN de winkel is (dus niet de weg van en naar de winkel).

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren