Voorschotten (huurwaarborg, werkloosheidsuitkering)

Financiële hulp is ook mogelijk via voorschotten, die volgens een afbetaalplan moeten terugbetaald worden aan het OCMW.

Als u recht heeft op een bepaalde uitkering zoals pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziekte- en invaliditeitsuitkering, … maar nog enige tijd moet wachten op de uitbetaling ervan, kan het OCMW een voorschot op deze uitkering toekennen, indien u deze uitkering nodig heeft om een menswaardig leven te kunnen leiden.

De maatschappelijk assistente gaat in een sociaal onderzoek na of u recht heeft op dat voorschot. Zodra u de uitkering ontvangt, vordert het OCMW met uw akkoord het voorschot rechtstreeks terug van de uitbetalende instantie.

Wanneer u een huis huurt, moet u hiervoor een huurwaarborg van twee maanden huur betalen op een geblokkeerde rekening. Indien u dit niet kunt betalen, kunt u zich richten tot het OCMW met de vraag om dit bij wijze van voorschot uit te betalen. 

Ook hierbij is er een sociaal onderzoek door de sociale dienst en is het de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die een beslissing neemt.

Contact - Sociale Dienst

Nele De Leersnyder - 051/70 84 00 - nele.deleersnyder@ruiselede.be 

H'arne Maertens - 051/70 84 01 - harne.maertens@ruiselede.be

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren