Maatschappelijke integratie (leefloon)

Wie over geen of onvoldoende inkomen beschikt, heeft mogelijks recht op een uitkering: het leefloon.

Sinds 1 oktober 2002 is het vroegere bestaansminimum vervangen door het 'recht op maatschappelijke integratie'.

Het leefloon is hier een onderdeel van. Mensen zonder inkomen en werk kunnen er onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen.

Niet iedereen kan aanspraak maken op het leefloon. 
De beslissing wordt genomen na sociaal onderzoek door een maatschappelijk assistente van de sociale dienst. Dit sociaal verslag wordt vervolgens voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zij zullen een beslissing nemen.

Bij het onderzoek naar het recht op leefloon dient rekening te worden gehouden met alle wettelijke bepalingen hieromtrent.

Contact - Sociale Dienst

Nele De Leersnyder - 051/70 84 00 - nele.deleersnyder@ruiselede.be 

H'arne Maertens - 051/70 84 01 - harne.maertens@ruiselede.be

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren