Collectieve schuldenregeling

Indien de schuldenlast overmatig is en u niet meer in staat bent een menswaardig leven te leiden, kan u een aanvraag tot collectieve schuldenregeling indienen bij de arbeidsrechtbank.

De rechter kan de afbetaling van de schulden spreiden over een bepaalde termijn (meestal 5 à 7 jaar). Gedurende deze periode krijgt de schuldenaar voldoende inkomsten toegewezen om een menswaardig leven te leiden. Het niet-afbetaalde deel van de schulden wordt, na de vastgestelde periode, in principe kwijtgescholden.

Als erkende dienst voor schuldbemiddeling, kan het OCMW het verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling opstellen.

Contact - Sociale Dienst

Nele De Leersnyder - 051/70 84 00 - nele.deleersnyder@ruiselede.be 

H'arne Maertens - 051/70 84 01 - harne.maertens@ruiselede.be

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren