Lokale adviescommissie OCMW

De lokale adviescommissie (LAC) is een vergadering  die betwistingen over afsluitingen van gas, water en elektriciteit behandeld. 

Deze vergadering bestaat uit volgende leden :

 • voorzitter: Nele De Leersnyder, OCMW-sociale dienst
 • lid van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • gemeentelijk vertegenwoordiger van de distributienetbeheerder gas en elektriciteit:
 • personeelslid van Eandis, de koepel van de gemengde netbeheerders
 • de persoon wiens dossier dient besproken te worden kan steeds aanwezig zijn op de vergadering of zich laten vertegenwoordigen door zijn collectief schuldbemiddelaar of advocaat.

De LAC vergadert in volgende gevallen :

 • op verzoek van de energie leverancier : de afnemer van de energie heeft een schuldenlast opgebouwd, de energie leverancier krijgt geen normale toegang voor de plaatsing van een budgetmeter of een  ampère-meter, de energie leveringen dienen stopgezet te worden omwille van fraude...
 • op verzoek van de energie afnemer : hij wenst opnieuw aangesloten te worden op gas en/of elektriciteit en/of water

De LAC kan als volgt beslissen :

 • afsluiten energie voorziening
 • plaatsen budgetmeter
 • afsluiten betalingsakkoorden
 • opnieuw aansluiten om in energie te voorzien.

Voor meer informatie hieromtrent kan u zich steeds wenden tot één van de LAC-leden.

Contact - Sociale Dienst

Nele De Leersnyder - 051/70 84 00 - nele.deleersnyder@ruiselede.be 

H'arne Maertens - 051/70 84 01 - harne.maertens@ruiselede.be

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren