Zorgbudget

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden een onderdeel van de Vlaamse Sociale bescherming en heet voortaan ZORGBUDGET.

Wat?

Een tegemoetkoming die wordt toegekend aan personen van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen hebben.  Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg iemand nodig heeft en het (gezins)inkomen. Wie er recht op heeft, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven.

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar aan een zorgkas een zorgbijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid. Deze zorgkassen organiseren de Vlaamse Sociale Bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid.

Voor wie?

  • Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.
  • Je moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.
  • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling.
  • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas.

Hoe aanvragen?

Vraag je zorgbudget online aan. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

  • Via de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds 
  • Via het Sociaal Huis - Kasteelstraat 1A - 8755 Ruiselede - Tel. 05168.94.84 - ocmw@ruiselede.be 

Wat moet je meebrengen?

  • De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
  • je identiteitskaart
  • Je bankrekeningnummer

Verwittig je behandelend arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te evalueren. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Beslissing en betaling:

Je zorgkas brengt je per brief of per e-mail (indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt gekozen) op de hoogte van de beslissing over de tegemoetkoming. In die brief staat of je al dan niet recht hebt en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt. Het duurt meestal drie of vier maanden om de beslissing op te sturen.

De zorgkas betaalt de tegemoetkoming telkens voor het einde van de maand uit op je rekeningnummer.

Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Hoeveel tegemoetkoming krijg je?

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van je zorgzwaarte/zelfredzaamheid en je inkomen (maandelijks inkomen, eigendom, verkoop/schenking laatste 10 jaar,…). Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon dus erg verschillen.

Als je de tegemoetkoming krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet je dat melden! Je aanvraag wordt dan herzien.

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren