Parkeerkaart

Voor wie?

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

- je een blijvende invaliditeit hebt van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen

- je een erkenning hebt van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag

- je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer

- je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd

- je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert. Als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). Als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing". Meer info over de evaluatie van de handicap.

- je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel (scooters en driewielers komen niet in aanmerking) aan te kopen dat vermeld staat in de lijst van de mobiliteitshulpmiddelen.  

Al deze handicaps moeten bewezen worden door een attest van een gerechterlijke of administratieve overheid waaruit blijkt dat de aanvrager tot één van deze categorieën behoort. De kaart is strikt individueel.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kan u terecht in het Sociaal Huis.

De dienst voor tegemoetkomingen voor gehandicapten houdt elke 2e woensdag  van de maand van 10u tot 12u zitdag in het Sociaal Huis (Kasteelstraat 1a).  

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren