Thuiszorgtoelage

VANAF 1 JANUARI 2018 werd de waarderingstoelage en de ondersteuningstoelage samengevat in één toelage, nl. DE THUISZORGTOELAGE

         Voorwaarden:

 • De aanvraag kan gebeuren vanaf de leeftijd van 25 jaar. De zorgbehoevende moet 25 jaar zijn op 1 januari van het jaar van de aanvraag.
  Het is een verlenging van de reeds bestaande sociaal pedagogische toelage van de gemeente. Deze loopt t.e.m. de leeftijd van 24 jaar;

 • de zorgverstrekker en de zorgbehoevende hebben dezelfde domicilie. Er wordt dus geen verwantschapsgraad als voorwaarde gesteld;

 • voor echtgenoten onderling is er slechts één toelage per gezin mogelijk;

 • de zorgbehoevende heeft een attest vermeldend dat de zorgbehoevende minstens 10 punten haalt in de schaal van zorgbehoevendheid.

   Toelage:

 • € 240 jaarlijks / € 20 maandelijks. Ten opzichte van de waarderingstoelage is dit een verhoging van 24 euro per jaar of 2 euro per maand. Ten opzichte van de ondersteuningstoelage is dit een verhoging van € 115 per jaar.

 • € 120 / jaar indien de persoon met een handicap intern is in een instelling (behalve bij een verblijf in het WZC). Ten opzichte van de ondersteuningstoelage is dit een verhoging van 45 euro per jaar.

 • De toelage wordt steeds uitbetaald aan de zorgbehoevende.

Aanvraag bezorgen aan OCMW voor 1 december via dit formulier: aanvraagdocument thuiszorgtoelage 2019 (pdf, 191.3 kB)

LET WEL! DEZE TOELAGE GELDT ENKEL VOOR AANVRAGEN MET BETREKKING TOT 2019!

Contact:

OCMW@ruiselede.be

Contact - Sociale Dienst

Nele De Leersnyder - 051/70 84 00 - nele.deleersnyder@ruiselede.be 

H'arne Maertens - 051/70 84 01 - harne.maertens@ruiselede.be

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren