Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming gehandicapten

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt.
Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten.
De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
Die persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten.

Wat zijn de stappen?

  •  Je kan zelf of met behulp van een familielid of kennis, je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart en pincode in te loggen op www.myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van de gekozen tegemoetkomingen, polst een interactieve vragenlijst naar de administratieve gegevens en de zelfredzaamheid van de burger. Deze aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap.

  • Van zodra de online vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag.

  • De hulpbehoevende persoon of zijn gemachtigde kan op dezelfde wijze een nieuwe aanvraag indienen, wanneer betrokkene van oordeel is dat een nieuw element ertoe kan leiden dat er een recht op de tegemoetkoming ontstaat of de reeds toegekende tegemoetkoming verhoogd kan worden.

  • Wie een aanvraag registreert, ontvangt online een ontvangstbevestiging van de aanvraag met een dossiernummer.

NB: Je hoeft geen papieren formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft enkel de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-Generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem/haar de medische informatie opvragen. Het is ook mogelijk om vooraf een online screening te doen zodat ook wie weinig van de wetgeving kent, kan inschatten op welke tegemoetkomingen en maatregelen hij mogelijk recht heeft.

Wil je hulp?

  • Dan kan je terecht bij het Sociaal Huis/OCMW van Ruiselede - Kasteelstraat 1A - 8755 Ruiselede - Tel. 051/68.94.84 - Fax. 051/68.63.80 - ocmw@ruiselede.be - www.ruiselede.be

  • Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800/987 99. Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u. Je kan ook terecht op een zitdag van de DG Personen met een handicap in jouw gemeente. Een overzicht van de zitdagen vind je op www.handicap.belgium.be. De DG Personen met een handicap heeft een zitdag in het OCMW van Ruiselede elke 2de woensdag van de maand van 10u tot 12u.

Memo: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:

  • je identiteitskaart + code van je ID-kaart;

  • je bankrekeningnummer;

  • de naam van je behandelend arts.

Meer info: www.handicap.belgium.be 

Regelgeving

Federale Overheidsdienst / Sociale Zekerheid
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50-B150
1000 Brussel
02/509.81.11

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren