Sociaal pedagogische toelage

Voorwaarden:

  • Het kind met een beperking moet jonger zijn dan 25 jaar op 1 januari van het jaar van de aanvraag;
  • Het zorgbehoevend kind heeft een attest vermeldend dat de zorgbehoevende minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten op de 3 pijlers samen (66 %) haalt in de schaal van zorgbehoevendheid van de FOD dienst personen met een handicap.
  • Het kind wordt het ganse jaar thuis verzorgd OF het kind is (school) intern in een instelling.

De toelage bedraagt

  • € 300 jaarlijks indien het kind thuis wordt verzorgd en opgevoed
  • € 275 jaarlijks indien het kind (school) intern is of in een speciale instelling verblijft

Link (pdf, 102.5 kB) aanvraagformulier.

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren