Thuiszorgtoelage

Voorwaarden:

  • De aanvraag kan gebeuren vanaf de leeftijd van 25 jaar. De zorgbehoevende moet 25 jaar zijn op 1 januari van het jaar van de aanvraag.
  • Het is een verlenging van de reeds bestaande sociaal pedagogische toelage van de gemeente. Deze loopt t.e.m. de leeftijd van 24 jaar;
  • De zorgverstrekker en de zorgbehoevende hebben dezelfde domicilie. Er wordt dus geen verwantschapsgraad als voorwaarde gesteld;
  • Voor echtgenoten onderling is er slechts één toelage per gezin mogelijk;
  • De zorgbehoevende heeft een attest vermeldend dat de zorgbehoevende minstens 10 punten haalt in de schaal van zorgbehoevendheid. Dit is 1 punt meer dan de huidige ondersteuningstoelage. Ten opzichte van de waarderingstoelage is dit hetzelfde gebleven.

Toelage:

  • € 240 jaarlijks / € 20 maandelijks.
  • € 120 / jaar indien de zorgbehoevende intern is in een instelling of dagelijks huiswaarts keert (behalve verblijf in WZC)

De toelage wordt steeds uitbetaald aan de zorgbehoevende op het einde van het jaar.

Link (pdf, 113.5 kB) naar aanvraagformulier

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren