Maatschappelijke integratie (leefloon)

Wie over geen of onvoldoende inkomen beschikt, heeft mogelijks recht op een uitkering: het leefloon.

Sinds 1 oktober 2002 is het vroegere bestaansminimum vervangen door het 'recht op maatschappelijke integratie'.

Het leefloon is hier een onderdeel van. Mensen zonder inkomen en werk kunnen er onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen.

Niet iedereen kan aanspraak maken op het leefloon. 
De beslissing wordt genomen na sociaal onderzoek door een maatschappelijk assistente van de sociale dienst. Het sociaal verslag wordt vervolgens voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en zij zullen een beslissing nemen.

Bij het onderzoek naar het recht op leefloon dient rekening te worden gehouden met alle wettelijke bepalingen hieromtrent.

Personen met leefloon worden – indien haalbaar – begeleidt naar een tewerkstelling toe. Hiertoe is een samenwerking met Loca Consult. Een jobcoach staat de leefloongerechtigden bij in hun zoektocht naar een aangepaste tewerkstelling.

Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60 § 7 en artikel 61 van de OCMW-wet treedt het OCMW op als werkgever met als doel de cliënten het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om  in regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen of om werkervaring te bevorderen.

Het OCMW verschaft deze vorm van dienstverlening door zelf als werkgever op te treden.
De werknemers die door een arbeidsovereenkomst met het OCMW verbonden zijn, kunnen door dit OCMW ter beschikking worden gesteld aan een gebruiker (bijvoorbeeld De Kringloopwinkel).

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren