Collectieve schuldenregeling

Indien de schuldenlast overmatig is en u niet meer in staat bent een menswaardig leven te leiden, kan u een aanvraag tot collectieve schuldenregeling indienen bij de arbeidsrechtbank.

De rechter kan de afbetaling van de schulden spreiden over een bepaalde termijn (meestal 5 à 7 jaar). Gedurende deze periode krijgt de schuldenaar voldoende inkomsten toegewezen om een menswaardig leven te leiden. Het niet-afbetaalde deel van de schulden kan, na de vastgestelde periode, in principe kwijtgescholden worden.

Als erkende dienst voor schuldbemiddeling, kan het OCMW het verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling opstellen.

OCMW

Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
ocmw@ruiselede.be
051/68-94-84
051/68-63-80
Bekijk openingsuren