Algemeen Directeur

Florian Van de Sompel

OCMW
Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
Algemeen nr.: 051/68 94 84 - Fax: 051/68 63 80
Rechtstreeks nr.: 051/70 84 03

algemeen.directeur@ruiselede.be

florian.vandesompel@ruiselede.be

De bevoegdheden en taken van de Algemeen Directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het OCMW-decreet.

Samengevat is het zo dat de A.D. zorgt voor de goede werking van de diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De A.D. staat in voor:

  • de algemene leiding van de diensten;
  • voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de interne controle op de werking van de diensten.

De Algemeen Directeur is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De A.D. bereidt de zaken voor die aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de voorzitter  worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen bij van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De A.D. adviseert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De A.D. organiseert de behandeling van de briefwisseling. Hij organiseert het beheer van het OCMW-archief waaronder de titels.