OCMW-secretaris

gemeentesecretaris_X1_9463

Luc De Leersnyder
Bruggesteenweg 5
8755  Ruiselede

Algemeen nr.. : 051/ 68 94 84
Rechtstreeks nr.: 051/70 84 03

secretaris@ruiselede.be

luc.deleersnyder@ruiselede.be

De bevoegdheden en taken van de OCMW-secretaris zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het OCMW-decreet.

Samengevat is het zo dat de secretaris zorgt voor de goede werking van de diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De secretaris staat in voor:

  • de algemene leiding van de diensten;
  • voor de werking van de diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de interne controle op de werking van de diensten.

De secretaris is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De secretaris bereidt de zaken voor die aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de voorzitter  worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen bij van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De secretaris adviseert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De secretaris organiseert de behandeling van de briefwisseling. Hij organiseert het beheer van het OCMW-archief waaronder de titels.