Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de OCMW-diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de OCMW-diensten, alsook de interne communicatie. De OCMW-secretaris is voorzitter van het managementteam.

De OCMW- secretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

  • het organogram
  • de personeelsformatie
  • de rechtspositieregeling van het personeel
  • de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan
  • de beleidsnota van het budget
  • de verklarende nota van een budgetwijziging.

Samenstelling

  • OCMW-secretaris Luc De Leersnyder
  • Financieel beheerder Olivier Ramon
  • OCMW-voorzitter Linda Wyckstandt
  • Hoofdmaatschappelijk werkster Nele De Leersnyder