Ereburgers

Ruiselede heeft twee ereburgers.

Jean Bosco Safari

_T2X4902
Klik om te vergroten

In 1999 kende het gemeentebestuur de officieuze titel van ‘ereburger van de gemeente Ruiselede’ toe aan zanger Jean Bosco Safari. Een eer die hem te beurt viel dankzij zijn inzet voor diverse benefietconcerten ten voordele van de projecten van Ruiseledenaar broeder Guido Icket in Kinshasa.

Chris Maene
APR_1789
Klik om te vergroten

In 2008 stelde de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid voor om het ereburgerschap aan pianobouwer Chris Maene toe te kennen. Dit omwille van zijn vele verdiensten op muzikaal en cultureel vlak én omdat hij steeds een aanspreekpunt is/was voor tal van lokale culturele verenigingen en organisaties. Deze nominatie, verkreeg de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen en vormde de aanleiding tot de opmaak van een officieel gemeentelijk reglement (msword, 24.6 kB) inzake de toekenning van het ereburgerschap.

In het voorjaar van 2010 keurde de Gemeenteraad dit reglement goed en kende ze het ereburgerschap aan Dhr. Maene toe. Chris Maene ontving deze eretitel tijdens een feestelijke gemeenteraadszitting in mei 2010

.