Huisstijl

Begin 2011 besliste het College van Burgemeester en Schepenen een nieuwe stap te zetten in de vernieuwing en modernisering van haar communicatiekanalen. Het besliste dan ook een nieuwe huisstijl te ontwikkelen, waarvan het logo, de slogan en die hierbij aansluitende kleuren of kenmerken, stap voor stap geïntegreerd konden worden in de diverse vormen van gemeentelijke communicatie.

Voor de creatie van deze nieuwe huisstijl werd een ontwerpwedstrijd georganiseerd, wat resulteerde in een tiental ingediende anonieme ontwerpen. Een selectie van drie slogans en drie logo’s werd door het College aan de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid bezorgd. Deze adviseerde de keuze van 1 logo, maar raadde aan hierbij geen slogan te gebruiken. Op 13 oktober volgde het College van Burgemeester en Schepenen het advies van de cultuurraad en opteerde voor het ontwerp dat na opening van de omslagen van Ruiseledenaar Ruben De Leersnyder bleek te zijn. Ruben ontving als ontwerper en winnaar van de wedstrijd een geldprijs van €500.

Zijn ontwerp, een sobere versie van het traditionele wapenschild, droeg de voorkeur weg omdat het volgens de leden van de cultuurraad ‘de tijdstrend kan doorstaan, niet vlug gedateerd zal zijn, bruikbaar is voor allerlei toepassingen maar nog steeds een link heeft met het verleden’.

Het nieuwe logo verwijst via kleur en vorm naar het wapenschild van de heren van Axpoele, dat sinds 1847 als officieel gemeentezegel wordt gebruikt. Vooral de hoekige dwarsbalk in het heraldische kleur keel (rood) is een sterk typerend element in dit historische schild en werd dan ook overgenomen. Het is een vorm die herkenbaar en typerend is voor de Gemeente Ruiselede. De drieledige dwarsbalk kan een verwijzing inhouden naar de beweging in een gemeente, een fluctuerende lijn, maar ook naar de drie parochies -Ruiselede, Doomkerke en Kruiskerke- als drie sterke bouwstenen van de gemeente.

Het oude wapenschild blijft behouden in het gemeentezegel dat wordt aangewend in officiële documenten. Het nieuwe logo wordt vanaf 2012 verwerkt in het gemeentelijke drukwerk en diverse materialen