Openbaar onderzoek RUP

RUP Zorgdorp

Openbaar onderzoek en participatievergadering Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Zorgdorp”

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om het gemeentelijk RUP “Zorgdorp” op te maken.

Het RUP heeft betrekking op de site waar de gebouwen van het WZC “Sint-Jozef”, de schoolgebouwen van Instituut Sancta Maria en Basisschool De Kiem en de serviceflats “Ter Molen” gelegen zijn. Het is de bedoeling om een deel van de oude gebouwen te slopen en een nieuwbouw te voorzien waarin onderwijs en bejaardenzorg aangeboden kunnen worden.

De publieke raadpleging loopt van 7 juni 2018 tot en met 6 augustus 2018. Tijdens die periode liggen de start- en procesnota ter inzage in het gemeentehuis, Dienst Omgeving, Markt 1, 8755 Ruiselede en dit iedere werkdag tijdens de kantooruren.

U kan de documenten ook hier bekijken: https://doc.ruiselede.be/RUP%20Zorgdorp/

Er wordt ook een participatievergadering gehouden om de bevolking te consulteren over de startnota. Deze zal doorgaan op woensdag 13 juni 2018 om 20u in de Zaal voor Sport en Spel, Tieltstraat 46 A, 8755 Ruiselede.

Info hieromtrent : de voorstelling (pdf, 5.0 MB) en het verslag (pdf, 894.7 kB) van de vergadering

Lees de voorstelling en het verslag van de vergadering na.

Reacties op het RUP kunnen tijdens de duur van de publieke raadpleging aangetekend per post verstuurd worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 8755 Ruiselede of per mail toegestuurd worden aan stedenbouw@ruiselede.be tot en met 6 augustus 2018.