Algemene reglementen

Huishoudelijk reglement GR (pdf, 1.3 MB) (GR 19 maart 2019)

Reglement dagelijks bestuur (pdf, 456.1 kB) (GR 19 maart 2019)

Reglement speelpleinwerking 2019 (pdf, 218.6 kB) (GR 19 maart 2019)

Reglement subsidiëring opvang scholen (pdf, 426.5 kB) (GR 19 maart 2019)

Huishoudelijk reglement RVMW (pdf, 1.2 MB) (RVMW 19 maart 2019)

Reglement dagelijks bestuur RVMW (pdf, 464.8 kB) (RVMW 19 maart 2019)

Goedkeuring rechtspositieregeling gemeentepersoneel (pdf, 298.3 kB) (GR 16 april 2019)

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel (pdf, 1.0 MB) (GR 16 april 2019)

Rechtspositieregeling OCMW personeel (pdf, 874.7 kB) 

Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel (pdf, 177.0 kB) (GR 16 april 2019)

Goedkeuring aanpassing toegankelijkheidsreglement Parochieveldbos (pdf, 399.4 kB) (GR 16 april 2019)

Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling OCMW-personeel (pdf, 188.8 kB) (RVMW 16 april 2019)

Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement OCMW-personeel (pdf, 188.3 kB) (RVMW 16 april 2019)

Reglement subsidiëring culturele verenigingen GR (pdf, 769.3 kB) (GR 28 mei 2019)

Reglement subsidiëring jeugdwerk GR (pdf, 839.9 kB) (GR 28 mei 2019)

Deontologische code Gemeentepersoneel (pdf, 668.2 kB)

Deontologische code OCMW personeel (pdf, 210.0 kB)