Algemeen Directeur

Florian Van de Sompel

Florian Van de Sompel
Klik om te vergroten

Gemeentehuis
Markt 1
8755  Ruiselede
Algemeen nr.: 051/68 80 63 - Fax: 051/68 79 33
Rechtstreeks nr.: 051/70 84 11

OCMW
Kasteelstraat 1A
8755 Ruiselede
Algemeen nr.: 051/68 94 84 - Fax: 051/68 63 80
Rechtstreeks nr.: 051/70 84 03

algemeen.directeur@ruiselede.be

florian.vandesompel@ruiselede.be

De bevoegdheden en taken van de Algemeen Directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het gemeentedecreet.

Samengevat is het zo dat de Algemeen Directeur zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad.

De Algemeen Directeur staat in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

De A.D. is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De A.D. bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bijwonen.

De A.D. adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De Algemeen Directeur organiseert de behandeling van de briefwisseling. Hij organiseert het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels.