Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie. De gemeentesecretaris is voorzitter van het managementteam.

De gemeentesecretaris zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

 • het organogram;
 • de personeelsformatie;
 • de rechtspositieregeling van het personeel;
 • de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
 • de beleidsnota van het budget;
 • de verklarende nota van een budgetwijziging.

Samenstelling

 • Burgemeester Greet De Roo
 • Voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst Linda Wyckstandt
 • Algemeen Directeur Florian Van de Sompel
 • Financieel Directeur Olivier Ramon
 • Controleur der werken Kurt Sabbe
 • Clustercoördinator Mens Annelies Van Tomme
 • Clustercoördinator Welzijn Nele De Leersnyder