Intergemeentelijke samenwerking

Het gemeentebestuur is aangesloten bij een aantal intercommunales en bij een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Verder is de gemeente ook bij een aantal instanties (vzw’s, nv’s, bvba’s,…) aandeelhouder.

Intercommunale

- farys

- link statuten en oprichtingsakte TMVS dv.: https://www.farys.be/tmvs-dv

- link statuten en oprichtingsakte TMVW ov.: https://www.farys.be/tmvw-ov

- Gaselwest

- Gaselwest - 1975-02-17 - oprichting (pdf, 7.1 MB) 

- Gaselwest - AV 2018-06-25 - gecoördineerde statuten (pdf, 1.0 MB)

- Zefier - AV 2018-03-29 - gecoördineerde statuten (pdf, 341.5 kB)

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

In deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dient de vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger steeds opnieuw aangeduid te worden voor iedere algemene vergadering (decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking).

- IVIO (Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeheer voor Izegem en Ommeland)

- IVIO - 1973-12-17 - oprichting (pdf, 763.3 kB) 

- IVIO - AV 2018-12-10 - gecoördineerde statuten (pdf, 348.8 kB) 

- Woonwinkel regio Tielt

- WVI (West- Vlaamse intercommunale)

Andere instanties waar de gemeente een aandeel in heeft of aangesloten is

- De Lijn

- Ethias

West-Vlaams opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings-, en Ambulancediensten (Wobra),

- Westtoer

- Brugs Ommeland

- VVSG (Vereninging Vlaamse steden en gemeenten)

- Vivendo

De Mandel

- Vonk (West- Vlaamse school voor bestuursrecht & WIVO)

- LOGO (Lokaal gezondheidsoverleg Roeselare - Tielt)

- RSVK (Regionaal sociaal verhuurkantoor regio Tielt)

- Mivalti