Intergemeentelijke samenwerking

Het gemeentebestuur is aangesloten bij een aantal intercommunales en bij een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Verder is de gemeente ook bij een aantal instanties (vzw’s, nv’s, bvba’s,…) aandeelhouder.

Intercommunale

- farys

- Gaselwest

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

In deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dient de vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger steeds opnieuw aangeduid te worden voor iedere algemene vergadering (decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking).

- IVIO (Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeheer voor Izegem en Ommeland)

- Woonwinkel regio Tielt

- WVI (West- Vlaamse intercommunale)

Andere instanties waar de gemeente een aandeel in heeft of aangesloten is

- De Lijn

- Ethias

West-Vlaams opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings-, en Ambulancediensten (Wobra),

- Westtoer

- Brugs Ommeland

- VVSG (Vereninging Vlaamse steden en gemeenten)

- Vivendo

De Mandel

- WIVO (West-Vlaams instituut voor vorming en opleiding)

- Vonk (West- Vlaamse school voor bestuursrecht & WIVO)

- LOGO (Lokaal gezondheidsoverleg Roeselare - Tielt)

- RSVK (Regionaal sociaal verhuurkantoor regio Tielt)