Beheersorgaan voor de Gemeentelijke Infrastructuur (BGI)

Het beheersorgaan voor de gemeentelijke infrastructuur (BGI) is een adviesraad die het gemeentebestuur bijstaat in het beheer van de gemeentelijke infrastructuur. Dit  houdt onder meer in dat het BGI over adviesrecht beschikt over alle aspecten van het beheer van de gemeentelijke infrastructuur (sportcentrum, jeugdinfrastructuur en cultureel gemeenschapscentrum) zoals verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten. Daarnaast heeft het BGI ook  recht op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de gemeentelijke infrastructuur.

Samenstelling

Het aantal leden van het beheersorgaan wordt vastgesteld op 13 leden, die als volgt verdeeld worden:

- 7 vertegenwoordigers van de politieke overheid

- 6 vertegenwoordigers van gebruikers en van filosofische en ideologische strekkingen die als volgt toegekend worden:  2 vertegenwoordigers voor de cultuurraad, 2 vertegenwoordigers voor de jeugdraad, 2 vertegenwoordigers voor de sportraad.

Voor de politieke fracties

Dhr. Fans Debouck

(RKD) - Voorzitter

frans.debouck@ruiselede.be

Dhr. Hannes Gyselbrecht (RKD)

hg@ruiselede.be

Dhr. Chris Dewinter (RKD)

chris.dewinter@ruiselede.be

Dhr. Filip Verstuyft (RKD)

filip.verstuyft@ruiselede.be

Dhr. Marnix Van Daele (Respect)

marnix.vandaele@ruiselede.be

Mevr. Lieve Van Erum (Respect)

lieve.vanerum@ruiselede.be

Dhr. Gilles Verstraete (Respect)

gilles.verstraete@ruiselede.be

Voor de verenigingen

Dhr. Henk Hentjes (cultuurraad)

  henk.hentjes@gmail.com

Mevr. Nicole Willems (cultuurraad)

nicole.willems4@telenet.be

Dhr. Jens Vandecaveye (jeugdraad)

  jensvandecaveye@hotmail.com

Dhr. Hannes Danckaert (jeugdraad)

  hannesdanckaert@hotmail.com

Dhr. Joseph Watteny ( sportraad)

  joseph.watteny@euphonynet.be

Dhr. Roland Huys (sportraad)

  r.huys@skynet.be

Onthaal

Markt 1
8755 Ruiselede
info@ruiselede.be
051/70-84-10
051/68-79-33
Bekijk openingsuren