Verkeerscommissie

Op 1 juni 2007 werd de verkeerscommissie opgericht.

Het doel van deze commissie is:

· Advies uitbrengen over de vragen/voorstellen inzake verkeersveiligheid die haar worden voorgelegd.

· Initiatieven ter bevordering van de verkeersveiligheid voor te stellen aan het schepencollege. Dit kan zowel gebeuren op eigen initiatief als op vraag van derden.

Deze commissie komt minstens tweemaal per jaar samen. De vergaderingen zijn niet openbaar. De agenda’s, verslagen en adviezen zijn wel openbaar.

Voor het verslag van vorige vergadering klik hier (pdf, 269.2 kB).

De aanstelling van de leden is voor een termijn van zes jaar - 2013-2018 - , gelijklopend met de legislatuur van de gemeenteraad.

De commissie is samengesteld uit:

Schepen van mobiliteit

Greet De Roo

Schepen van openbare werken

Marc De Muynck

Technische dienst

Kurt Sabbe

Stedenbouwkundig ambtenaar

Linda Orbie

Politie

Geert Glabeke / Plaatsvervanger: Liesbeth Vanneste

Schooldirectie

Patrick Vervaeck / Plaatsvervanger: Bert Vanbosseghem

OKRA

Beatrice De Vlieger / Plaatsvervanger: Jean-Marc Derudder

Gezinsbond

Els Craeymeersch / Plaatsvervanger: Dominique Berlamont

Unizo

Wouter De Volder / Plaatsvervanger: Tom Depredomme

Werknemers

Roland Huys / Plaatsvervanger: Geert Neirinck

Jeugdraad

Jens Vandecaveye / Plaatsvervanger: Davien Genbrugge

RKD

Veerle Lanssens / Plaatsvervanger: Filip Verstuyft

Respect

Frederik Crul / Plaatsvervanger: Marnix Vandaele

Durven

Geert de Baene / Plaatsvervanger: Stefaan Vermeire

Ambtenaar mobiliteit

Sabine Craeymeersch