Sportraad

De gemeentelijke sportraad is een door de gemeenteraad erkend adviesorgaan. Het is het overkoepelende orgaan van de plaatselijke sportverenigingen dat de samenwerking tussen de sportclubs tracht te bevorderen en het gemeentebestuur adviseert inzake sportaangelegenheden. De sportraad organiseert op regelmatige tijdstippen sportpromotionele activiteiten en helpt mee met de jaarlijkse organisatie van de kampioenenhulde. De leden van de sportraad zijn de erkende sportclubs binnen de gemeente die zich door hun afgevaardigden laten vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering.

Samenstelling

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen en is openbaar. In de Algemene Vergadering zetelen afgevaardigden van de verschillende verenigingen erkend door de sportraad. De Algemene Vergadering kiest uit haar leden het Dagelijks Bestuur. Zij bestaat uit 5 groeperingen : competitiesport, recreatiesport, schoolsport, parasport, gecoöpteerden.

De Algemene Vergadering bestaat voorts uit:
·  stemgerechtigde leden ( vertegenwoordigers van erkende sportverenigingen)
·  niet-stemgerechtigde leden ( o.a Schepen van Sport, sportfunctionaris)

Dagelijks Bestuur   

Joseph Watteny

voorzitter

Lander Vantorre

secretaris

Manu Everaert

penningmeester

Roland Huys

ondervoorzitter

Roger Billiet

ondervoorzitter

Charlotte Desmet

Wino Defour

Simonne Decaluwé

Isabelle Billiet

Sport

Sporthal, Tieltstraat 46 A
8755 Ruiselede
sport@ruiselede.be
051/68-73-73
051/68-79-33
Bekijk openingsuren