Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad heeft als doelstellingen:

1. op vraag van het gemeentebestuur op eigen initiatief adviezen uit te brengen over het jeugdbeleid in de gemeente.  Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de gemeente;

2. initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;

3. sociale en culturele activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, eventueel georganiseerd door de jeugd, aan te moedigen of zelf initiatieven te nemen als er een leemte is;

4. bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid te bevorderen alsook de inspraak te stimuleren.

Het dagelijks bestuur vergadert minstens 6 maal per werkjaar, op uitnodiging van de voorzitter en de secretaris.

Statuten (pdf, 30.7 kB)

Huishoudelijk reglement (pdf, 40.1 kB)

Gemeenteraadsbeslissing heroprichting 21/2/2013 (pdf, 406.6 kB)

De Algemene Vergadering

De algemene vergadering legt de grote lijnen van de Jeugdraadwerking vast.  De algemene vergadering vergadert elk werkjaar minstens 3 keer.

Verslag jeugdraad 16 oktober 2015 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25.0 kB)

Dagelijks Bestuur

Naam

Functie

Contact

Dhr. Jens Vandecaveye

Voorzitter

jensvandecaveye@hotmail.com

Dhr. Lendert De Vrient

Secretaris/Penningmeester

lendert.de.vrient@hotmail.com

Mevr. Mathilde Maes

Lid

mathildemaes@hotmail.com

Mevr. Siel Demeyer

Lid

siel-demeyer@hotmail.com

Mevr. Delphine Baele

Lid

delphinebaele@hotmail.com

Dhr. Steven Vanderschaeve

Lid

steven.vanderschaeve@gmail.com

Dhr. Hannes Danckaert

Lid

hannesdanckaert@hotmail.com

Mevr. Davien Genbrugge

Lid

daviengenbrugge@hotmail.com

Dhr. Lendert Van Renterghem

Lid

lendertvr@gmail.com

Mevr. Marie Vanderyse

Lid

marie.vanderyse@hotmail.com

Dhr. Lendert De Vrient

Lid

lendert.de.vrient@hotmail.com

Dhr. Wiebe Lemey

Lid

wiebelemey@outlook.com

Mevr. Ilse Volcke

Schepen van Jeugd (niet-stemgerechtigd)

ilse.volcke@ruiselede.be

Mevr. Cherly Steyaert

Jeugddienst (niet-stemgerechtigd)

jeugd@ruiselede.be

Jeugd

Markt 1
8755 Ruiselede
jeugd@ruiselede.be
051/70-84-13
051/68-79-33
Bekijk openingsuren