Adviesraden

De adviesraden, waarvan ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht is, adviseren het gemeentebestuur bij het beleid. Advies kan worden gegeven op initiatief van de adviesraad zelf of op vraag van het bestuur. Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend werkterrein zoals milieu-, jeugd-, sport-, senioren- en culturele zaken. Het gemeentebestuur neemt kennis van deze adviezen en houdt hier (wanneer mogelijk) rekening mee, vooraleer een definitieve beslissing te nemen.

Adviesraden zijn ook inspraakraden voor de burger. Hij/zij wordt immers vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. Ook kan de inwoner rechtstreeks zijn visie aan bod laten komen in de adviesraden door contact te nemen met de voorzitter van de betrokken adviesraad.

Hieronder vind je een lijst van alle adviesorganen actief in de gemeente. Om te zien wie er zetelt in deze adviesraden klik je op de naam in de lijst.