Burgemeester

De Burgemeester is de hoogste bestuurlijke en politieke verantwoordelijke van de gemeente.  Het burgemeesterschap is een ambt en kan niet aanzien worden als een beroep, niettegenstaande het uitgebreid en omvangrijk takenpakket.  Hij/zij wordt door de Vlaamse Regering benoemd voor een periode van zes jaar op voordracht van de verkozen gemeenteraadsleden.

De Burgemeester is, als plaatselijk vertegenwoordiger van de hogere overheid, belast met de uitvoering van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de Provincieraad en de Bestendige Deputatie van de provincieraad.  Hij/zij is in het bijzonder belast met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten en -besluiten.  De Burgemeester kan in uitzonderlijke omstandigheden zelf politieverordeningen maken en de gewapende macht vorderen.  Hij/ zij leidt de veiligheidsdiensten.

Daarnaast fungeert hij/zij als voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen en is hij/zij ambtenaar van de burgerlijke stand.

_O5A4853

Greet Coens - De Roo RKD                                                                          
Bruggestraat 158
8755 Ruiselede

burgemeester@ruiselede.be

Bevoegdheden:

  • Bevolking (burgerlijke stand, inburgering, kieszieken)
  • Eredienst
  • Mobiliteit (verkeerscommissie)
  • Ruimtelijke ordening en wonen
  • Communicatie
  • Personeel
  • ICT en GIS
  • Financiën en BBC
  • Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning)