College van Burgemeester en Schepenen/Vast Bureau

Het College van Burgemeester en Schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het is belast met het dagelijks bestuur. Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeente- en OCMW-raad voor en voert de besluiten van de gemeente- en OCMW-raad uit.

Het college vergadert elke dinsdag om 14u30 in het gemeentehuis. De beraadslagingen gebeuren in niet-openbare vergadering.

Sinds 1 januari 2019 is het College tevens het Vast Bureau van het OCMW.

Schepencollege
Klik om te vergroten