College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het is belast met het dagelijks bestuur. Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

Het college vergadert elke donderdag om 14.00 uur in het gemeentehuis. De beraadslagingen gebeuren in niet-openbare vergadering.

GEMEENTECOLLEGE
Klik om te vergroten

Samenstelling

a Burgemeester Greet De Roo

Burgemeester

Greet De Roo

RKD

Bruggestraat 158

8755 Ruiselede

burgemeester@ruiselede.be

Bevoegdheden

 • Ruimtelijke ordening
 • Huisvesting en woonbeleid
 • Veiligheid
 • Mobiliteit (verkeerscommissie)
 • Personeel
 • Eredienst
 • Communicatie
 • Kieszaken
 • Brandweer
 • Burgerlijke stand
 • Politie
 • Juridische zaken
b Marc De Muynck

1e Schepen

Marc De Muynck

RKD

Kanegemstraat 2

8755 Ruiselede 

marc.demuynck@ruiselede.be

Bevoegdheden:

 • Openbare werken
 • Internationale contacten
 • Integraal waterbeleid (incl. waterlopen)
 • groenbeleid
 • parken en plantsoenen
 • energiebeleid en nutsvoorzieningen
Hannes Gyselbrecht

2e Schepen

Hannes Gyselbrecht

RKD

Oude Tieltstraat 7

8755 Ruiselede

hannes.gyselbrecht@ruiselede.be

Bevoegdheden:

 • cultuur
 • onderwijs
 • bibliotheek
 • financiën
 • toerisme
 • jubilea
 • ICT
 • GIS (geografisch informatiesysteem)
 • BBC (beleids- en beheerscyclus)
Chris Dewinter

3e Schepen

Chris Dewinter

RKD
Krommekeerstraat 3
8755 Ruiselede
chris.dewinter@ruiselede.be

Bevoegdheden:

 • Landbouw
 • Bosbouw
 • Jeugd
 • Milieu (incl. rattenverdelging)
 • duurzaamheid
Frans Debouck

4e Schepen

Frans Debouck

RKD
Abeelstraat 13

8755 Ruiselede

frans.debouck@ruiselede.be

Bevoegdheden:

 •  sport en recreatie
 •  begraafplaatsen
 •  Feestelijkheden
 •  feestmateriaal (incl. kerstverlichting)
 •  infrastructuur (beheer en onderhoud)
 •  middenstand en economie
Linda Wyckstand

5e Schepen - OCMW Voorzitter Linda Wyckstandt

RKD

Tieltstraat 96

8755 Ruiselede

linda.wyckstandt@ruiselede.be

Bevoegdheden:

 • OCMW
 • Sociale Zaken (incl. senioren, buitenschoolse kinderopvang, gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking)
 • werkgelegenheid