Gemeenteraad

GROEPSFOTO GEMEENTERAAD

Foto: gemeenteraad met de secretaris. Opmerking: sinds de installatievergadering werden raadsleden Yvan Slock en Jozefien Craeymeersch respectievelijk opgevolgd door Mieke Van den Broeck en Frederik Crul (niet op de foto)

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de volledige bevolking van de gemeente. De gemeenteraadsleden, die om de zes jaar door de kiezers worden verkozen, nemen de meest belangrijke beslissingen over het functioneren van onze gemeente: wat moet er gebeuren, hoe moet dit gebeuren, met welk personeel en wat is het budget? Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Ruiselede bestaat uit 17 leden en komt ongeveer één keer per maand samen, minimaal 10 keer per jaar.

Klik hier (pdf, 134.8 kB) voor inzage in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.