Water onttrekken uit waterlopen

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder.

De wateronttrekking registreren kan via een e-loket. Dit loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, dus zowel beheerd door de gemeente, de provincie en de VMM. Let wel, ook het gemeentelijk bufferbekken in de Kruiswegestraat valt hier onder.

Na selectie van de waterloop wordt de melding automatisch bezorgd aan de bevoegde waterbeheerder.

Wie een permanente toelating wil voor onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop, moet online een machtiging aanvragen bij de waterloopbeheerder.

Wat moet je melden?

  • In het e-loket geef je aan waar je water zal onttrekken. Dit kan vanaf een eigen perceel, als je aangelande bent, langs de openbare weg of van een perceel van een derde als je hiervoor een toelating hebt.
  • Geef aan of je voor onttrekking via een haspel of voor een mobiele waterton opteert.
  • Hoeveel water je denkt te onttrekken.
  • Waarvoor je het water zal benutten.

Als de gegevens volledig zijn, krijg je ten laatste 48u na de aanvraag je onttrekkingsticket met daarin alle info.

Ten laatste 15 dagen na het verlopen van het onttrekkingsticket moet je de onttrokken hoeveelheden doorgeven.

Water onttrekken is enkel nog toegelaten wanneer je over een onttrekkingsticket beschikt.

Wanneer niet melden?

Enkel voor volgende onttrekkingen is geen onttrekkingsticket vereist:

  • weidepompen om dieren te drenken
  • vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is
  • vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³
  • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Meer info

Gerelateerde items