Waarom wordt het traject straatnaamwijzigingen al in 2023 opgestart?

Hoewel het fusietraject nog heel wat stappen moet doorlopen en de fusie nog niet definitief is, wordt al in 2023 begonnen met de voorbereiding van de straatnaamwijzigingen die een gevolg zijn van de fusie.

Dit heeft meerdere redenen:

  • Tijdige communicatie kan de impact bij de betrokken bewoners, ondernemingen en bedrijven beperken omdat men kan anticiperen op de komende veranderingen.
  • De gemeentelijke diensten dienen in 2024 heel wat voorbereidende fusietaken uit te voeren. Wachten op een definitieve fusiebeslissing (de Vlaamse Overheid heeft de tijd om te beslissen tot het zomerreces van 2024) zou betekenen dat de diensten het vele fusiewerk binnen een zeer beperkt tijdsbestek dienen uit te voeren. Meer specifiek focussen de diensten burgerzaken in 2024 niet alleen op de straatnaamwijzigingen maar leiden ze ook twee verkiezingen in goede banen.